Centar za socijalni rad Subotica

Published by Natasa Gregorčić on

PIB: 100959972

KONTAKT INFORMACIJE

Telefon:
024 /548 220

Fax:
024 /548 220

Adresa:
Šantićeva 27

Mesto:
Subotica

Opština:
Subotica

E-mail:
subotica.csr@minrzs.gov.rs

Website:LOKACIJA

Kratak opis:

Datum osnivanja:


Matični broj: 8009350

Tekući račun: 840-0000000340806-90

Pravna forma firme:


Delatnost: Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja