Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace”

Published by Natasa Gregorčić on

PIB: 100838380

KONTAKT INFORMACIJE

Telefon:
024/ 555 - 013

Fax:
024/ 555 - 013

Adresa:
Đure Đakovića 23/1

Mesto:
Subotica

Opština:
Subotica

E-mail:
direkcija@supijace.co.rs

Website:
http://www.supijace.co.rs/LOKACIJA

Kratak opis:

Datum osnivanja:


Matični broj: 8711585

Tekući račun:

Pravna forma firme:


Delatnost: